Asociación Forestal de Galicia          

 

Representación autonómica, nacional e internacional

A Asociación Forestal de Galicia ten representación nas seguintes institucións:

AUTONÓMICAS

 • Comité Galego de Defensa contra Incendios Forestais, órgano consultivo da Xunta de Galicia. A AFG ocupa unha praza permanente.
 • Asociación Galega Promotora da Certificación Forestal. Esta asociación foi constituida no ano 2003. A AFG é membro fundador desta asociación dedicada a desenvolver en Galicia o sistema EFC de certificación da xestión forestal sostible.
 • Ente Solicitante de Certificación Forestal PEFC en Galicia. Constituida no ano 2004. A AFG preside esta asociación que ten como fin reunir as asociacións, entidades ou organizacións representativas da propiedade forestal (propietarios e xestores de montes) e das empresas de aproveitamentos e traballos forestais, así como a outras asociacións, entidades, organizacións ou institucións que teñan un interese común en participar e desenvolver a modalidade de certificación no ámbito rexional polo sistema PEFC.

NACIONAIS

 • Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). A AFG é membro fundador e ocupa unha vicepresidencia nesta organización.
 • PEFC-ESPAÑA, entidade que outorga o certificado de xestión forestal sostible. A AFG é membro fundador e ten representación no comité directivo.
 • Consello Nacional de Bosques, órgano consultivo en materia de política forestal do Ministerio de Medio Ambiente. A AFG ten representación a través de COSE.

INTERNACIONAIS

 • Unión de Silvicultores do Sur de Europa (USSE), entidade que agrupa a organizacións rexionais de propietarios forestais do sur de Europa. A AFG é membro fundador, e ocupa dous postos no directorio de USSE e a presidencia da súa asemblea xeral.
 • Instituto Europeo do Bosque Cultivado (IEBC), rede de centros de investigación forestal de carácter público e privado con sedes no sur de Europa. A AFG promoveu a súa constitución e participa a través da USSE nesta institución. O IEBC é, ó mesmo tempo, a sede rexional do Instituto Forestal Europeo (EFI).
 • Confederación Europea de Propietarios Forestais (CEPF), organización con sede en Bruxelas, que agrupa as asociacións nacionais de propietarios forestais dos países da UE. A AFG ten representación a través da COSE que ocupa unha vicepresidencia.
 • Comité Consultivo de Bosques e Cortiza da Unión Europea, órgano consultivo de política forestal da Comisión Europea. A AFG ocupa unha praza en representación da COSE.
 • Conferencia Mundial do Bosque Privado, organismo de ámbito mundial que agrupa a organizacións de propietarios forestais de varios continentes. A AFG ten representación a través da USSE.

 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es