Asociación Forestal de Galicia          

 

Equipo técnico

O equipo da AFG dedícase a atender permanentemente os socios e está composto por profesionais con dilatada experiencia en Galicia:

  • 5 enxeñeiros de Montes
  • 1 licenciada en Dereito
  • 1 licenciada en Xeografía
  • 1 diplomado en Ciencias Empresariais
  • 3 enxeñeiros técnicos Forestais
  • 3 técnicos administrativos

A AFG dispón dunha sede central en Santiago de Compostela e dunha oficina comarcal en Ponteareas (Pontevedra).

Todas as oficinas dispoñen de material técnico e informático necesarios para realizar os labores de asistencia que demandan os propietarios forestais e as comunidades de montes veciñais man común.

 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es