Asociación Forestal de Galicia          

 

Publicacións e estudos

 • Informe de visita técnica a Aquitania. AFG. 1989.
 • Economía política forestal. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Xunta de Galicia e Unión de Silvicultores do Sur de Europa (USSE). 1992.
 • El Proyecto Compostela Bosques en Galicia. AFG, decembro de 1995.
 • Compostela Bosques. Informe final. USSE/AFG. Proxecto Compostela-bosques. 1996.
 • Congreso de montes veciñais. 14, 15 e 16 decembro 1995. Xunta de Galicia e Asociación Forestal de Galicia. Santiago de Compostela, 1996.
 • Visita técnica a cooperativas forestales finlandesas. AFG. Setembro, 1997.
 • Proposta de reforma de fiscalidade forestal. AFG/COSE, 1997.
 • Os montes privados en España. AFG/COSE, 1998.
 • Comparación de la política forestal en el Sur de Europa. Estudio jurídico, fiscal y económico. USSE/AFG, Proxecto Compostela-Bosques. 1998.
 • Estudio de infraestructuras forestales en los términos municipales de Salceda de Caselas, Boiro, Porto do Son, Ribeira, Rianxo, Pobra do Caramiñal y Lousame. Dirección Xeral de Montes/Consellería de Medio Ambiente-AFG, 2000.
 • Formación forestal: Desarrollo profesional del sector. Proyecto Sylvaform. Programa Leonardo da Vinci, 2001.
 • Estudio de infraestructuras forestales en los términos municipales de Dodro, Mañón, Noia, Rois y Padrón. Dirección Xeral de Montes/Consellería de Medio Ambiente. AFG. 2001.
 • Estudio sobre la demanda de servicios forestales y necesidades de financiación de los propietarios de montes en Galicia. Asociación Forestal de Galicia, Proxecto Eurosilvasur, 2001.
 • Estudio técnico sobre la medición, clasificación y valoración de madera en Galicia. Asociación Forestal de Galicia, Proxecto Eurosilvasur, 2002.
 • Documento de análise da aplicación en Galicia do Réxime Tributario das comunidades de montes veciñais en mancomún. Dirección Xeral de Montes/Consellería de Medio Ambiente-AFG, 2002.
 • Atlas forestal do sur de Europa. USSE e IEBC. Proxecto Eurosilvasur, 2002.
 • Lei de Montes(Lei 43/2003, de 21 de novembro, de Montes) Santiago de Compostela, AFG, 2004.
 • Guía tratamentos silvícolas para a produción de madeira de bidueiro. Vigo AFG, 2004.
 • Guía tratamentos silvícolas para a produción de madeira de castiñeiro. Vigo AFG, 2004.
 • Guía tratamentos silvícolas para a produción de madeira de nogueira. Vigo AFG, 2004.
 • Guía tratamentos silvícolas para a produción de madeira de carballo americano. Vigo AFG, 2004.
 • Jornadas Internacionales Montes y Energías Renovables. Ponencias y Comunicaciones, Santiago de Compostela, AFG, 2004. 
 • Jornadas Internacionales sobre Fiscalidad y Financiación de Montes. Ponencias, Santiago de Compostela, AFG, 2005.
 • O monte galego segundo criterios de xestión forestal sostible. Diagnóstico, Vigo, AFG, 2005.

 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es