Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(28 do 3 de 2019)

A Asociación Forestal de Galicia, en colaboración con FSC Internacional, organiza entre o 11 e o 15 de marzo un curso dirixido a xestores forestais, tanto propietarios coma técnicos. A actividade formativa, que inclúe conferencias, sesións prácticas e visitas de campo, busca mellorar os coñecementos dos participantes no manexo do monte.

O curso enmárcase no proxecto Forest-IN, impulsado por entidades de España, Francia e Portugal para impulsar a educación forestal. A asistencia ó curso é gratuíta, pero é necesario inscribirse previamente enviando un correo a afg@asociacionforestal.org ou chamando ao teléfono 981 564 011.

A actividade formativa inclúe tanto conferencias como visitas ó monte. Os relatorios e clases prácticas desenvolveranse en Santiago (Museo das Peregrinacións, praza das Praterías), e están previstas visitas a zonas de concentración parcelaria de Oroso e Curtis, ó monte demostrativo do Pico Sacro (Boqueixón) e ó Parque Natural das Fragas do Eume.

O curso, no que participarán propietarios e técnicos de Galicia, do resto de España, de Portugal e de Francia, abordará diversas cuestións de interese forestal, como o silvopastoreo, o Banco de Terras, a concentración parcelaria, a certificación forestal, as plantas medicinais ou a xestión práctica de unidades forestais.

Sobre o proxecto Forest-IN
Forest-IN é unha alianza estratéxica para a educación forestal participada pola Universidade de Aveiro (Portugal), a Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Asociación Bosque Modelo da Provenza (Francia).

Programa

(7 do 1 de 2019)

O proxecto internacional FOREST-IN, dirixido a promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, está a impulsar a mellora da formación dos propietarios e xestores forestais galegos. A iniciativa implicou no último ano a arredor de 300 persoas nas actividades desenvoltas en Galicia, Portugal e Francia, das que 75 eran de Galicia e do resto do Estado.

FOREST-IN realizou durante o 2018 dous eventos multiplicadores, un en Galicia en febreiro e outro na Provenza francesa en xuño, así coma dous cursos este outono en Portugal (Albergaría-aVella e Lousã), actividades todas elas que contaron coa participación de propietarios e xestores forestais galegos, que puideron coñecer outras realidades forestais e intercambiar experiencias con propietarios e técnicos de Portugal, Francia e do resto do Estado.

O obxectivo das actividades de FOREST-IN é o de mellorar os coñecementos en xestión forestal de propietarios e técnicos mediante visitas a experiencias exemplares, clases maxistrais e sesións prácticas de debate e traballo en equipo.

Para o 2019, entre outras actividades, está previsto que o proxecto FOREST-IN desenvolva na primavera en Galicia un curso de cinco días orientado á formación de xestores forestais (propietarios e técnicos). Todas aquelas persoas interesadas en participar na actividade poden poñerse en contacto coa Asociación Forestal de Galicia, entidade socia do proxecto FOREST-IN.

A iniciativa FOREST-IN está a ultimar tamén o desenvolvemento dunha aplicación móbil (app) orientada a facilitarlle ferramentas prácticas, titoriais e información útil ós propietarios forestais.

Sobre o proxecto FOREST-IN
FOREST-IN constituíuse como unha alianza estratéxica internacional para a educación forestal e conta con financiación do programa Erasmus +. O coordinador do proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal) e ten como socios á Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Asociación Bosque Modelo da Provenza.

(11 do 12 de 2018)

A Asociación Forestal de Galicia (AFG) programou para este venres un obradoiro de plantación de frondosas caducifolias no Monte Demostrativo do Pico Sacro, que se puxo en marcha este ano como unha escola de silvicultura para propietarios forestais e comunidades de montes. O obradoiro deste venres consistirá na plantación de cerdeiras, con explicación do manexo que require a especie en cuestións como o abonado e os coidados posteriores á plantación.

A actividade trata de promover a produción de madeiras de alto valor con especies como a cerdeira, unha frondosa caducifolia que ademais pode ser empregada nas franxas de protección contra incendios que hai que habilitar arredor dos núcleos de poboación.

O obradoiro de plantación de frondosas continúa así a liña de traballo que vén desenvolvendo o Monte Demostrativo do Pico Sacro desde este verán, con demostracións prácticas de poda de castiñeiro e nogueira, así coma cun obradoiro de poda e rareo de carballo americano. A última das accións formativas desenvolvidas este outono foi unha demostración de recollida mecanizada de castaña.

Inscripción no curso
A demostración, que é de asistencia gratuíta, será dirixida polo director da AFG, Francisco Dans del Valle, e terá lugar o venres 14 de decembro ás 16,15 horas no Monte demostrativo do Pico Sacro, situado aquí.

Todas aquelas persoas interesadas en asistir deberán poñerse en contacto previo coa oficina da AFG en Santiago (teléfonos 981 564 011 e 618 752 214, correo electrónico: afg@asociacionforestal.org).

Monte Demostrativo do Pico Sacro
O proxecto do Monte Demostrativo do Pico Sacro, impulsado coa colaboración do grupo Inditex, ocupa 18 hectáreas de monte e superficie agraria en Boqueixón. A iniciativa ten como obxectivo combinar a produción de madeira de frondosas co aproveitamento de cogomelos e froitos do bosque, así coma con cultivos agrarios.

(11 do 12 de 2018)

A Asociación Forestal de Galicia (AFG) vén de manter unha nova reunión coa Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, na que se constatou que continúan os retrasos de ata 4 meses nas autorizacións de traballos forestais afectados por bens patrimoniais. Ante esta situación, a AFG empraza á Xunta a dotar de máis persoal e recursos a Patrimonio Cultural para reducir os atrancos na xestión forestal.

Os retrasos de Patrimonio Cultural levan a que comunidades de montes e propietarios particulares teñan que postergar durante meses traballos coma plantacións, rozas ou podas, que para unha execución óptima deben realizarse en épocas concretas do ano, non tendo sentido, por exemplo, que as rozas se autoricen tras pasar a época de alto risco de incendio.

Por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, informouse de que se axilizaran a menos de 20 días todas as autorizacións relativas á área de afección do Camiño de Santiago, pero os problemas continúan no resto de bens culturais, nomeadamente na provincia de Pontevedra, onde os retrasos chegan a 4 meses.

Axudas para a xestión forestal en áreas patrimoniais A Asociación Forestal de Galicia incidiu ante Patrimonio en que os propietarios forestais son os primeiros interesados na conservación dos bens patrimoniais, pero sen que supoñan unha carga adicional. Por iso, a AFG tamén lle ten solicitado a Patrimonio que asuma os controis arqueolóxicos ós que en ocasións se ven obrigados propietarios particulares e comunidades de montes.

Ante a falta de persoal de Patrimonio Cultural para asumir eses controis, outra opción que lle propuxo a Asociación Forestal de Galicia é a apertura dunha liña de axudas que cofinancien actuacións forestais en áreas patrimoniais, unha iniciativa que quedou sobre a mesa e que a Dirección Xeral se comprometeu a valorar.

Visor
Outra cuestión relevante que se abordou na reunión é a actualización do visor online que ofrece información das afeccións de cada parcela forestal. Patrimonio prevé que a partir do primeiro trimestre do 2019 se poida consultar online toda a información das afeccións patrimoniais de cada parcela forestal.

Na actualidade, as empresas contratadas para facer o traballo de campo de valoración das afeccións están a definir as áreas de protección integral e as áreas de cautela que lle corresponden a cada ben catalogado.

Desde a AFG solicitóuselle a Patrimonio Cultural que se eviten e se corrixan erros na delimitación dos bens e das súas áreas de cautela, de xeito que a protección que se lle asigne a cada ben se axuste á realidade e ás necesidades específicas do ben catalogado.

Como exemplo, a Asociación explica que non se lle pode asignar un área de cautela xenérica de 200 metros a un ben que ten estradas ou vivendas nese perímetro,ou no que un Plan Xeral Municipal marque xa proteccións inferiores.

Instrucións informativas
Por último, a Asociación Forestal de Galicia incidiu na importancia de que Patrimonio Cultural elabore unhas instrucións orientativas para que propietarios particulares e comunidades de montes saiban os condicionamentos que teñen na súa xestión forestal en función do tipo de ben e das áreas de protección ou cautela que correspondan.

A Dirección Xeral comprometeuse á súa elaboración e posterior difusión ó sector. Tamén houbo coincidencia no interese de elaborar un díptico informativo acerca da posta en valor do patrimonio cultural e da súa compatibilidade, ou non, coa xestión forestal.

Na reunión coa Dirección Xeral, participou a subdirectora Xeral de Protección do Patrimonio Cultural, Beatriz González Loroño; o xefe de servizo de Patrimonio; e técnicos da AFG e de Patrimonio Cultural.

(15 do 11 de 2018)

Durante os meses de outubro e novembro a Asociación Forestal de Galicia organiza 12 cursos sobre certificación forestal: 4 sobre cadea de custodia, boas prácticas, xestión documental e prevención de riscos laborais e 8 sobre certificación forestal na xestión do monte, boas prácticas no monte e xestión documental na certificación.

Con estes cursos, trátase de promover a certificación forestal do monte, un sistema cada vez máis demandado polos consumidores finais, pois a certificación representa unha garantía de que a madeira e os produtos derivados da mesma foron obtidos a través dun aproveitamento sostible, con pleno respeto ó medioambiente.

A certificación forestal ofrécelle ademais ó propietario forestal e á industria un valor engadido pola súa produción. Por estes motivos, a certificación forestal estase extendendo de xeito progresivo en Galicia. Desde a Asociación Forestal de Galicia quérese contribuír á súa difusión coa organización deste calendario de cursos.

Estes cursos están financiados pola Axencia da Industria Forestal da Xunta de Galicia e son gratuítos para os participantes.

Durante este mes de novembro terán lugar os seguintes:

Cursos sobre certificación forestal
Tomiño, 16 de novembro de 2018 ás 16 h no Pabellón de Barrantes.
Foz, 23 de novembro de 2018 ás 16 h na Casa da Cultura de Foz.
Melide, 24 de novembro ás 10 h no salón de actos da Cooperativa Clun (antiga Melisanto).

Cursos sobre cadea de custodia
San Sadurniño, 16 de novembro ás 15 h na sede do Grupo Pena, Bidueda, nº 14.
Frades, 23 de novembro ás 15 h na sede de Souto Carrillo S.L., A Carballeira s/n, Aiazo.

A inscrición é gratuíta pero obrigatoria, nos seguintes teléfonos ou no enderezo electrónico afg@asociacionforestal.org:
• Ponteareas: 986 660 864 e 618 752 220
• Santiago de Compostela: 981 564 011 e 618 752 214

(8 do 11 de 2018)

En outubro do ano pasado, o lume consumiu, nun só día, miles e miles de hectáreas arborizadas. As esceas de impotencia ante a ameaza dunhas chamas devastadoras foron a característica común en todos os incendios desa xornada, cunha importante repercusión mediática.

Tras esa catástrofe, aos propietarios e xestores afectados tócalles redeseñar o monte con novos criterios que permitan, sobre todo naqueles próximos a núcleos de poboación importantes, reducir o efecto do lume.

O 10 de novembro, a Asociación Forestal de Galicia organiza, dentro do proxecto BIOTECFOR financiado polo Programa Interreg España-Portugal, unha xornada técnica en Vigo nas que se analizará o futuro do monte veciñal utilizando criterios de bioeconomía, concepto que pode definirse como “a produción baseada no coñecemento e utilización de recursos, procesos e métodos biolóxicos para proporcionar bens e servizos de forma sostible”. Polo tanto, trátase de crear un monte multifucional que, ademais de producir todos os recursos e externalidades que producen este tipo de montes (auga, paisaxe, biodiversidade, madeira, froitos, biomasa...), funcione como un axeitado sistema de defensa contra incendios.

Dentro dese novo deseño terán un papel relevante a creación de faixas protectoras que sirvan como soporte e apoio aos equipos de extinción na súa loita contra as chamas. Por iso, unha parte desta xornada dedicarase a falar sobre o seu deseño, configuración e tratamentos silvícolas a realizar nelas, expoñendo as conclusións dos estudos realizados polos investigadores co obxectivo de definir as características das que sexan máis efectivas contra o lume.

Por último, a política forestal terá unha especial relevancia en todo este proceso de transformación do monte que se sitúa na contorna de núcleos de poboación importante polo que resulta de suma importancia coñecer cales serán os criterios que se utilizarán á hora de desenvolvela e que estarán definidos no Plan Forestal de Galicia que se está elaborando.

Programa da xornada

(25 do 10 de 2018)

Despois dun longo traballo de preparación liderado polos equipo técnicos da AFG e FINSA, un total de 51 entidades da cadea da madeira asinaron onte en Santiago de Compostela un acordo histórico que promoverá a recuperación do piñeiro de Galicia. O compromiso do conxunto do sector enfócase a impulsar a produción de madeira de calidade, para o que se fomentará a mellora xenética dos piñeiros e o seu bo manexo silvícola no monte, a fin de obter madeira recta, sen nós e apta para usos industriais de alto valor engadido.

As entidades asinantes establecerán proximamente uns prezos mínimos de referencia para esta madeira de calidade, de xeito que a súa produción sexa suficientemente atractiva para os propietarios forestais. A situación da que partimos non é a mellor, todos sabemos que hai moito produtor desencantado co piñeiro. Non é de estrañar, o prezo da mellor rolla ten un prezo moi baixo… e nisto todos os asinantes do convenio coinciden, hai que valorar a boa madeira incrementando o seu prezo. Este é o punto de partida da dinamización. E este é o compromiso que temos que concretar a curto prazo.

A diferenciación por prezo da madeira de calidade de piñeiro acompañarase doutras dúas accións estratéxicas orientadas a dotar aos propietarios forestais dos instrumentos e coñecementos precisos para este tipo de produción.

En primeiro lugar, a cadea da madeira galega impulsará a mellora xenética das coníferas. O obxectivo sitúase en ofertarlle ao propietario plantas de coníferas que sexan resistentes a riscos sanitarios e cuns crecementos contrastados que permitan reducir as quendas de produción.

Un segundo aspecto no que se traballará é no fomento de modelos silvícolas que permitan obter bos resultados, tanto en plantacións como en montes de rexeneración natural. Proximamente, definiranse comarcas piloto nas que se iniciarán actividades formativas e de divulgación. Tamén está prevista a creación dunha rede de montes demostrativos que permitan visualizar resultados e que dean apoio aos programas formativos de tratamentos silvícolas (podas, rareos, etc.).

Outro eixo estratéxico do acordo subscrito consiste na promoción do uso e consumo da madeira de coníferas de Galicia, de xeito que a sociedade galega e os consumidores coñezan os produtos elaborados a partir dun modelo forestal sostible, que sitúan a Galicia na primeira liña da innovación e da economía circular.

O Plan integral de dinamización e recuperación de montes de coníferas e de promoción do consumo de madeira de Galicia foi subscrito onte nun acto celebrado na Cidade da Cultura no que participaron 51 entidades do sector, entre as que figuran asociacións de propietarios forestais, viveiros, empresas de servizos forestais, serradoiros, empresas de segunda transformación, prescritores, firmas de distribución e outras institucións (Ver listado completo máis abaixo). A cadea da madeira agradece tamén o compromiso co Plan amosado por Abanca, unha entidade financeira referente en Galicia e vinculada de xeito tradicional ao mundo rural.

Contexto
Desde hai anos, as masas de piñeiro do país (Pinus pinaster) e de piñeiro insigne (Pinus radiata) están en retroceso por diversos factores, como uns prezos de mercado non competitivos, a falta de planta de calidade ou a aplicación de modelos silvícolas pouco axeitados para os requirimentos das industrias. Esta situación, de non producirse un cambio, levaría a medio prazo a un forte descenso nas existencias de madeira de piñeiro. Tal escenario é preocupante para a industria que consume piñeiro, pero tamén para os silvicultores, que deben dispoñer de opcións para diversificar os seus investimentos no monte.

O acordo asinado pola cadea da madeira de Galicia plasmarase na posta en marcha dun programa de restauración orientado a recuperar superficie dedicada a coníferas en Galicia, así coma a mellorar as masas existentes.

De cara ao futuro, preséntanse numerosas oportunidades para a madeira de coníferas de Galicia, pois existe un aumento da demanda de produtos derivados da madeira de piñeiro, en particular por sectores de equipamentos coma o ‘contract’.

O desenvolvemento da bioeconomía en Europa posibilitará tamén usos innovadores da madeira de piñeiro (bioplásticos, fibras téxtiles, obtención de produtos químicos, etc.), o que debuxa un panorama esperanzador para os piñeirais de Galicia, que ademais da súa función produtiva teñen unha gran importancia ambiental, paisaxística e social, en particular en ecosistemas costeiros, montes periurbanos e nas serras do interior galego.

(30 do 10 de 2018)

Acábase de publicar o primeiro número do boletín do proxecto Forest-IN no que se recollen as principais actividades desenvolvidas polo proxecto ata o momento.

O proxecto Forest-IN ten como obxectivo mellorar a formación dos propietarios forestais de pequenas superficies de monte, inda que tamén as dos técnicos e xestores.

FOREST-IN baséase en gran medida na práctica e na transferencia de coñecementos. Dentro do proxecto desenvólvense talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e recursos educativos interactivos para apoiar unha xestión forestal crítica.

O proxecto xa implicou a centos de participantes a través de talleres e visitas técnicas, celebrados na rexión Centro de Portugal, en Galicia e en Provenza (Francia). Nestas rexións, os técnicos e os propietarios forestais visitaron áreas forestais de referencia, compartindo e descubrindo diferentes modelos de xestión, valorización, protección e preservación dos bosques. As realidades forestais destes territorios tamén poden ser moi contrastadas, buscando inculcar nos participantes a necesidade de analizar de maneira crítica o seu propio contexto para ampliar a escala de acción a través de prácticas asociativas, así como a necesidade de protexer os valores que non teñen unha rendibilidade económica inmediata.

O proxecto FOREST-IN ten como obxectivo promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e a creación dunha aplicación móbil orientada a axudar no proceso de toma de decisións para a xestión forestal sostible. Todo isto integrado nunha estratexia concertada que involucra á comunidade forestal e ao público en xeral.

FOREST-IN conta co financiamento do Programa Erasmus+, o principal mecanismo financeiro da Comisión Europea en materia de Educación. O coordinador deste proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal), con estes socios: Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia (España) e a Asociación Bosque Modelo de la Provenza (Francia).

Acceso ao Boletín Forest-IN nº 1

(23 do 7 de 2018)

En setembro de 2014 un ciclista de montaña chocou contra unha pedra colocada nun carreiro do monte Alba, veciñal en mano común da parroquia de Valadares en Vigo. O incidente levouse a xuízo acusando ao vicepresidente da comunidade así como a tres traballadores da mesma como responsables de ter colocado a pedra, motivo polo que o fiscal pedía una condena de dous anos e medio de cárcere para cada un polo delito de lesións por imprudencia grave. Tamén demandaba unha indemnización de 832.000 euros para a vítima, o ciclista Diego González, para o que solicitaba a declaración de responsable civil subsidiario da comunidade de montes. A acusación particular elevaba a súa petición a 6 anos de cárcere para cada acusado e o pago dunha indemnización de 11,5 millóns de euros.

Tras case catro anos, a Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acaba de ditar resolución sobre este caso, concluíndo que “non se acreditou” que os catro comuneiros estivesen implicados na colocación a propósito da pedra no carreiro do monte.

Aínda que os maxistrados non teñen dúbidas de que a rocha foi posta no medio do carreiro por “unha acción humana producida de forma voluntaria”, non se puido probar que os acusados foran os responsables desta acción. A sentenza non é firme e contra ela cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.

Este episodio de gran repercusión mediática provocou un importante debate acerca do uso público nos montes veciñais en man común, recoñecidos por lei como montes privados. Aínda non se logrou concienciar aos usuarios dos montes veciñais da necesidade de informarse ben acerca da posibilidade de usar estes con fins deportivos ou recreativos, así como de solicitar as debidas autorizacións, en primeiro lugar a os seus lexítimos propietarios.

(25 do 6 de 2018)

Representantes da Asociación Forestal de Galicia participaron en Francia no cuarto evento do proxecto FOREST-IN, unha iniciativa que procura mellorar o manexo do monte por parte dos propietarios forestais de pequenas parcelas

A Asociación de Bosques Modelo de Provenza, en Francia, vén de desenvolver un encontro para amosar distintos sistemas de xestión das pequenas propiedades forestais na Provenza, unha rexión encadrada na zona mediterránea do país veciño. O evento, que se enmarca no proxecto FOREST-IN, contou con asistencia dunha delegación galega, na que participaron integrantes da Asociación Forestal de Galicia, entre outras entidades.

A delegación galega coñeceu nos tres días do encontro distintos modelos de xestión do bosque, constatando que na Provenza hai problemas comúns ós que se dan no monte galego, coma son os incendios forestais, os atrancos derivados do minifundio ou a conflitividade ligada ó uso recreativo dos montes.

O proxecto FOREST-IN, no que se enmarcou a viaxe da delegación galega á Provenza, ten como obxectivo promover boas prácticas de xestión forestal entre os propietarios de montes de pequena dimensión. A iniciativa, que inclúe diversos encontros e visitas, culminará tamén nos próximos meses o desenvolvemento dunha aplicación móbil (App) orientada a facilitarlle tutoriais ós propietarios forestais sobre boas prácticas.

Minifundio, incendios e uso social dos montes
O encontro desenvolto este mes na Provenza é o quinto do proxecto FOREST-IN e toma o relevo do realizado en Galicia no mes de xaneiro. Na Provenza, as visitas técnicas programadas permitiron comprobar como se xestiona o monte na rexión gala. Unha das cuestións a destacar radica nas fórmulas que se deseñaron en Francia para afrontar o minifundio forestal, que no país veciño é considerado un problema grave, a pesar de que teñen parcelas forestais de dimensión moi superior á galega.

Outra das visitas programadas na Provenza centrouse en amosar como, en materia de prevención de lumes, se traballa na formación de barreiras agrícolas en torno ós núcleos de poboación.

A delegación galega constatou tamén na visita a conflitividadeque se rexistra na Provenza polo uso recreativo dos montes. Esta rexión francesa, marcada pola presión turística da Costa Azul e por importantes núcleos de urbanos, caso de Marsella, rexistra problemas por usos sociais dos montes, non sempre autorizados, e por roubos de froitos do bosque, unha situación equiparable á que se dá en diversas zonas de Galicia.

Sobre o proxecto FOREST-IN
O proxecto FOREST-IN ten como obxectivo promover as boas prácticas e a educación forestal mediante a realización de talleres e visitas técnicas internacionais, tutoriais e a creación dunha aplicación móbil orientada a axudar ó propietario forestal no proceso de toma de decisións para unha xestión forestal sostible.

FOREST-IN constituíuse como unha alianza estratéxica internacional para a educación forestal e conta con financiación do programa Erasmus +. O coordinador do proxecto é a Universidade de Aveiro (Portugal) e ten como socios á Fundación Cesefor (España), PEFC España, FSC Internacional, Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Asociación Bosque Modelo da Provenza.

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es