Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


ACTUALIDADE
Medidas de política forestal galega
Entrevista con José Luis Souto Espiñeira
Bosques e plantacións forestais
Compatibilidade dos usos social e forestal nos montes veciñais

ASEMBLEA
XXX Asemblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia

EDITORIAL
Xinzo, un exemplo de convivencia

INFORMES TÉCNICOS
Eucaliptos de interese forestal en Galicia

LEXISLACIÓN
Cartografia de los montes vecinales en mano común
Novo Regulamento da Lei do solo
Directrices da Paisaxe de Galicia, unha nova limitación de usos e aproveitamentos forestais

MADEIRA
Mercado da madeira en Galicia

NOTICIAS BREVES
Ramón Taboada de Zúñiga, 1923-2016
25 Aniversario do Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas)
Proxecto Imagine
As organizacións do sector forestal mantiveron unha reunión con Ana María Díaz López, directora xeral de Conservación da Natureza
A Asociación Forestal de Galicia participa nun novo proxecto internacional sobre formación en xestión forestal sostible
Proxecto Micotecnosoles II
COSE fai balance da súa xestión en 2016
Consello de Administración da Unión de Silvicultores do Sur de Europa en Santiago de Compostela

NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS
Novidades bibliográficas
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es