Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


ACTUALIDADE
Novidades fiscais para os propietarios forestais
O uso público socio-recreativo dos montes privados e a súa compatiblidade coa actividade forestal
Entrevista a José Ramón Justo Feijóo, director da Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA)
Restricións ás plantacións forestais
Autoctonía (e aloctonía), en especies forestais
A resinación e as súas posibilidades de encaixe nos piñeirais de Galicia

ASEMBLEA
XXIX asemblea anual da Asociación Forestal de Galicia

EDITORIAL
O sector forestal galego, por primeira vez unido

FISCALIDADE
La evolución del monte gallego

LEXISLACIÓN
Plan Forestal de Galicia

MADEIRA
O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado
Mercado da madeira en Galicia

NOTICIAS BREVES
Modificación da Lei de patrimonio natural e da biodiversidade
Representantes das principais organizacións do sector forestal reuníronse coa conselleira do Medio Rural
Representantes das principais organizacións do sector forestal reuníronse coa conselleira do Medio Rural
Principais liñas de axudas que contempla o PDR 2014-2020 en Galicia
O director da AFG asiste á asemblea xeral de COSE en Murcia
Nova etapa na Unión de Silvicultores do Sur de Europa
Acordo de París: 195 países chegan a un acordo para mitigar o cambio climático

NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS
Novidades bibliográficas
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es