Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


ACTUALIDADE
Entrevista a Jesús Quintá García, presidente do Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia
Plan Forestal de Galicia. Primeira revisión
Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidade

ASEMBLEA
XXVIII Asemblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia. O Rosal, 17 de maio de 2014

CERTIFICACIÓN FORESTAL
A certificación forestal

ENERXÍAS RENOVABLES
Biomasa forestal. Calor, calefacción y agua caliente

INFORMES TÉCNICOS
A plantación

LEXISLACIÓN
Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia
Regulación dos aproveitamentos forestais

MADEIRA
Mercado da madeira en Galicia

NOTICIAS BREVES
Reunión do Consello Forestal
Nueva ley de caza
Jean-Louis Martres, guía e voz dos silvicultores do sur de Europa

NOVIDADES BIBLIOGRÁFICAS
Novidades bibliográficas
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es