Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


ACTUALIDADE
Integración dos montes na trama urbana
Proxecto Monte Cabalar, A Estrada
A nova lei galega para a prevención dos incendios forestais que afecta os propietarios de montes e de terras de labor

EDITORIAL
Novas oportunidades para os silvicultores

MADEIRA
Alerta en Portugal polo descenso das existencias de madeira en pé nos últimos anos

NOTICIAS BREVES
Reunión do Consello Forestal de Galicia
A AFG plantexou varios temas de gran interese para os propietarios forestais galegos
Breves

PROXECTOS
Presentación dos resultados do proxecto FORSEE en Galicia
Conclusións do 2º Seminario internacional Enersilva
Redes de calor e biomasa forestal
La AFG organiza el 3º Seminario internacional Enersilva
Vigo, 8 de junio de 2007
Aproveitamento enerxético da biomasa forestal en Galicia

SANIDADE FORESTAL
A ferruxe do piñeiro,
un novo dano nas plantacións de Pinus pinaster
O cancro do castiñeiro

VIAXES TÉCNICAS
Visitas técnicas aos socios AFG
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es