Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


ACTUALIDADE
Estratexia Forestal da Unión Europea
Plantacións de eucaliptos para serra
A Comisión Europea aproba o proxecto ENERSILVA

EDITORIAL
Os nosos dereitos

ENERXÍAS RENOVABLES
Las energías renovables desde la óptica del propietario de montes (II)

FISCALIDADE
Melloras na fiscalidade dos montes veciñais
Jornadas Internacionales Fiscalidad y Financiación de Montes

INFORMES TÉCNICOS
Planificación da xestión forestal
Valoración do crecemento e do estado nutricional en repoboacións recentes de castiñeiro en Galicia

LEXISLACIÓN
Modificaciones en la ley del suelo

MADEIRA
NORFOR, do grupo ENCE, creará un centro loxístico forestal en Ortigueira
Indicador de prezos da madeira

SANIDADE FORESTAL
A incidencia de Heterobasidion annosum en poboamentos de Pinus pinaster no noroeste da Península Ibérica

TECNOLOXÍA
Introdución á arboricultura
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es