Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigos


CERTIFICACIÓN FORESTAL
A AFG impulsa a certificación forestal PEFC en Galicia

INFORMES TÉCNICOS
Estudo dos propietarios forestais galegos
Os danos de animais nas plantacións forestais (II)
¿Cal é o valor do monte?

LEXISLACIÓN
A prevención de riscos laborais nas actividades silvícolas
Aspectos más relevantes de la nueva Ley de Montes

NOTICIAS BREVES
Novo presidente de COSE

SANIDADE FORESTAL
Procesionaria do piñeiro

VIAXES TÉCNICAS
Actividades de formación da AFG
XII Congreso Forestal Mundial
Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es