Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 47

Danos en plantacións de Eucalyptus nitensFrancisco J. Fernández de Ana Magán
Investigador-xefe da sección de fitopatoloxía do CIFA de Lourizán

Eucalyptus nitens é unha das especies forestais máis empregadas en zonas do interior de Galicia onde Eucalyptus globulus non resiste o frío.

No Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán detectouse recentemente a presenza en plantacións de Eucalyptus nitens de danos provocados por un fungo do xénero Rhyzotonia.

No verán detectáronse secas repentinas nunha plantación feita no mes de marzo. A planta afectada comezou por presentar un murchamento foliar propio dunha seca. No sistema radical obsérvase unha perda de raíces por necrosamento e podremia das mesmas.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es