Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 47

O aproveitamento das leñas das frondosas para producción de calorBraulio Molina Martínez
Enxeñeiro de montes e director técnico da AFG

No proxecto Enersilva, iniciativa desenvolvida dentro do programa europeo Interreg III B Sudoe coa axuda dos fondos FEDER da Unión Europea, estase traballanso desde hai dous anos no estudo da aplicación dos recursos forestais para produción de enerxía e buscando as solucións para fomentar a súa implantación en Galicia e noutras rexións do suroeste de Europa. En moitos países do norte e leste de Europa levan moito adianto na aplicación enerxética da biomasa forestal obtida de cortas e rareos de masas forestais.

O monte galego ata hai poucas décadas foi unha das principais fontes de enerxía polo aproveitamento das leñas da matogueira e do arborado.

A introdución a baixo prezo dos combustibles fósiles: carbón, diesel, gas e a expansión do tendido eléctrico, foron fomentando a recesión do aproveitamento de leñas a favor desas fontes de enerxía, daquela máis cómodas e modernas.

O auxe da bioenerxía no sur de Europa desde hai dez anos coincide coa máxima preocupación pola repercusións ambientais das emisións de CO2 á atmosfera, que produce a combustión cotiá das materias primas fósiles. Despois do descenso progresivo do consumo de leñas, parece que tende a incrementarse polo novo interese da sociedade en manter ou recuperar tan ancestral e pracenteira usanza. En Galicia, é moi patente ese repunte do consumo, tanto no ámbito doméstico como no empresarial de hostelería e industrias artesanais.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es