Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 47

As principais organizacións do sector forestal galego asinaron un Acordo Forestal coa Consellería do Medio Rural


A Asociación Forestal de Galicia participou moi activamente na redacción do Acordo Forestal, velando por que se recolleran os intereses dos propietarios forestais. Finalmente éste foi asinado o 25 de setembro de 2006 por unha parte das organizacións agrupadas na Mesa da Madeira de Galicia, do que se resumen a continuación os puntos principais:

O obxectivo principal do Acordo Forestal é prestar apoio aos propietarios forestais, principais damnificados polos incendios do verán de 2006, mediante a instrumentalización das medidas necesarias para o aproveitamento da madeira queimada, e para a posterior recuperación e valorización dos montes e zonas arborizadas afectadas.

No Acordo Forestal, a Consellería do Medio Rural comprométese a establecer nas medidas de fomento prioridades cara a recuperación e rexeneración dos montes e das superficies arborizadas afectadas polo lume. A CMR comprometése tamén a que estas liñas de axuda estén operativas nun prazo máximo de 6 meses a partir da sinatura do Acordo.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es