Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 47

A CMVMC de Xinzo instalará a primeira planta de produción de calor alimentada con biomasa forestal primaria


O 19 de decembro de 2006 presentouse no Centro Multiusos da Comunidade de Xinzo en Ponteareas o proxecto de planta para a produción de calor a partir de biomasa forestal do monte de Xinzo. O proxecto é unha iniciativa da Asociación Forestal de Galicia no marco do proxecto de cooperación ENERSILVA financiado polo programa INTERREG III B Sudoe.

Dentro do proxecto de cooperación transrexional Enersilva Promoción do uso da biomasa forestal con fins enerxéticos no suroeste de Europa do programa INTERREG III B SUDOE no que participan como socios en Galicia o Instituto Enerxético de Galicia, a Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais e a Asociación Forestal de Galicia, estanse desenvolvendo actividades de promoción de iniciativas para o aproveitamento enerxético da biomasa forestal primaria que xeran os montes galegos.

Así, xurdiu a iniciativa de aproveitar a biomasa forestal primaria que se produce de forma sostible no monte veciñal propiedade da comunidade de montes de Xinzo-Ponteareas para utilizala como fonte de enerxía térmica.

O proxecto conta asemade co interese das comunidades de montes de Arnoso, Couso, Areas e Ribadetea no concello de Ponteareas e da comunidade de Mos no concello de Mos, todas elas con terreos lindeiros ou moi próximos á comunidade de Xinzo. En función dos resultados deste proxecto estas comunidades participarían no desenvolvemento futuro desta iniciativa.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es