Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 47

Propostas para o Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia 2007-2013


O pasado mes de decembro presentáronselle ao Director Xeral de Desenvolvemento Rural as propostas de medidas estratéxicas para incluir no Programa de Desenvolvemento Rural 2007-2013 de Galicia. A Asociación Forestal de Galicia parcipou na elaboración destas propostas xunto con outras organizacións do sector forestal.

De seren adoptadas, estas medidas constituirán as liñas sobre as que se farán as ordes de axudas cofinanciadas cos fondos europeos FEADER para o período 2007-2013.

Neste artigo preséntase a proposta que se lle fixo á Consellería do Medio Rural.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es