Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 46

Estruturación da Consellería do Medio Rural


O 13 de decembro de 2005 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 562/2005 polo que se establece a a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural da que actualmente dependen, entre outras, as competencias en materia de montes e industrias forestais e prevención e defensa dos incendios forestais.

A Consellería do Medio Rural asume no novo Goberno as competencias en materia de montes, política forestal e incendios, antes incluídas na Consellería de Medio Ambiente.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es