Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 44

Indicador de prezos da madeiraManuel Pazos Lamoso
Xerente da unidade de comercialización de madeira

O mercado da madeira é cada día mais globalizado, o que fai habitual as importacións e exportacións de madeira, así como dos produtos elaborados. Coñecer cales son os prezos da madeira noutras rexións de Europa é de grande utilidade para prever cambios, observar tendencias e analizar os mercados locais.

Por este motivo os membros da USSE, Unión de Selvicultores del Sur de Europa realizarán un seguimento permanente da evolución dos prezos da madeira en distintas rexións europeas, do que aquí presentamos os datos para o ano 2004 da madeira en pé con casca.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es