Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 43

Aplicación dos Sistemas de Información Xeográfica (SIX) no eido agroforestalJaime Barros Ríos
Enxeñeiro de Montes da AFG

Os Sistemas de Información Xeográfica (SIX) son unha nova tecnoloxía que xurde no contexto da sociedade da información na que resulta esencial a dispoñibilidade rápida da información para resolver problemas e contestar cuestións de modo inmediato. Os SIX permiten xestionar e analizar información espacial, polo que constitúen unha ferramenta moi importante para todos os profesionais que traballamos sobre o territorio. Os SIX teñen aplicacións tan dispares como a planificación forestal e urbana, a xestión catastral, a ordenación do territorio, o medio ambiente a planificación do transporte, o mantemento e xestión de redes públicas, a análise de mercados, etc... A gran avantaxe dos SIX é que permiten a relación entre capas ou estratos de información entre sí o que lles concede unha sorprendente capacidade de análise.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es