Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 59

Situación actual da sanidade forestal


Avespa do castiñeiro (Dryocosmus kuriphilus). As principais organizacións do sector forestal, entre elas a AFG, presentaron na reunión do Consello Forestal celebrado en Santiago de Compostela o 5 de xuño de 2015 un escrito, que foi integramente subscrito por todo o Consello, solicitándolle á ministra de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente que autorizase a loita biolóxica contra Dryocosmus kuriphilus, mediante a solta do seu predador natural Torymus sinensis. Tamén se lle pediu que se tomasen as medidas precisas para a posta en marcha dun programa de control biolóxico da praga de forma coordinada coas comunidades autónomas.
O sector lembroulle á ministra, entre outras cousas, a importancia económica da castaña en Galicia, sobre todo nas zonas de montaña máis despoboadas, e que non podiamos permanecer pasivos ante a chegada dunha nova ameaza sanitaria aos soutos galegos.
A conselleira comprometeuse a facerlle chegar a demanda á ministra.
Segundo informa o Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente (MAGRAMA), en decembro de 2015 presentoulle á Rede Estatal do Castiñeiro (órgano que agrupa os representantes do sector da castañicultura das principais rexións produtoras de España) un plan de loita biolóxica contra a avespiña. Este plan inclúe un proxecto de liberación experimental de Torymus sinensis, o seu seguimento e investigación en colaboración co Consello Superior de Investigacións científicas (CSIC), o Instituto de Investigación e Formación Agraria e Pesqueira (IFAPA) de Churriana, en Málaga, e a Estación Fitopatolóxica do Areeiro, en Pontevedra.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es