Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 42

Nova Lei de Montes de Galicia


Responsables da AFG participaron en varias reunións coa Dirección Xeral de Montes para analizar o borrador de Lei de Montes de Galicia e presentar suxerencias e observacións ó seu contido. No mes de maio o borrador comezouse a discutir en reunións cos representantes de todas as organizacións do sector forestal. Na última reunión presentáronse catorce documentos de alegacións doutras tantas organizacións. A Dirección Xeral de Montes estudiará todas estas alegacións e no transcurso do mes de xullo enviará ás organizacións forestais un novo borrador do anteproxecto para a súa análise e discusión. Á espera de dispoñer do texto definitivo pódense adiantar varios aspectos destacables e de carácter novidoso nesta nova lei:

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es