Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 59

Restricións ás plantacións forestaisMª Cristina Verde Figueiras e Julio Ruiz Cagigal
Asociación Forestal de Galicia

Nos últimos anos sucedéronse múltiples consultas das persoas asociadas á Asociación Forestal de Galicia, derivadas da imposición de multas e sancións por plantacións forestais en terreos nos que non está permitido a plantación de árbores para a produción de madeira.
Con tal motivo, elaboramos este breve artigo no que trataremos de expoñer brevemente as principais normas que impiden ou condicionan as plantacións forestais. Non é un documento exhaustivo, existen casos puntuais de parcelas que poden estar sometidas a restricións que non se recollen aquí.
Antes de proceder á realización dunha plantación forestal cómpre verificar que o terreo obxecto da repoboación é susceptible de ser repoboado, é dicir que non hai ningún impedimento para este tipo de uso segundo a lexislación vixente. En caso de dúbida, consúltenos.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es