Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 42

Avanza a implantación do sistema de Certificación Forestal PEFC en España.


Na actualidade o conxunto de organizacións forestais de Galicia que está participando no desenvolvemento do sistema PEFC ocúpase da eleboración do Referente Técnico Rexional que é un conxunto de documentos que recollen os compromisos que deben cumprir os propietarios forestais, os obxectivos da xestión forestal sostible así como o procedemento de control e auditoría do sistema de certificación rexional. As organizacións pretenden ter ultimado este documento antes do verán.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es