Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 58

Que vai pasar coa avespa do castiñeiro en Galicia?Francisco Javier Fernández de Ana Magán
Presidente da AFG
Ex xefe da sección de Fitopatoxía do CIF de Lourizán

A presenza do insecto cinípedo (Dryocosmus kuriphilus) que fai bugallas nas pólas do castiñeiro é a consecuencia da capacidade que ten este insecto chinés de voar e ser transportado en materiais de viveiro ou noutros vectores como poden ser os camións ou mesmo o tren. A súa chegada a Galicia xa era esperada desde que no ano 2005 este insecto arribou a Italia, na provincia de Cuneo, pasou logo por Francia, chegou a Cataluña e hoxe xa está nalgunhas comarcas da provincia de Ourense e Lugo.

A Xunta de Galicia editou un folleto, moi ben feito, no que fai una pormenorizada descrición deste insecto, da súa bioloxía e mesmo do sistema de loita biolóxica con parasitoides como Torymus sinensis. Pola nosa parte non compre que nos paremos a repetir o xa feito.

O que queremos tratar nesta curta referencia é que futuro pode ter o castiñeiro na nosa terra ante ataques como este que se está convertendo nunha pandemia pois xa está presente na case a totalidade da área do castiñeiro (China, Xapón, Corea, Nepal, EE.UU, Francia, Italia, Hungría, Alemaña, Eslovenia, Suíza e España).

A experiencia dos países asiáticos na loita contra este mal é moi importante e pódenos dar una orientación do que pode acontecer no noso territorio nos vindeiros anos. Os danos causados en Italia, Francia e outros países europeos tamén nos encamiñan na estimación deste perigo.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es