Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 58

Situación actual da sanidade forestalFrancisco Dans del Valle
Enxeñeiro de Montes, director da AFG

Nos últimos meses do ano 2014 celebráronse varias reunións sectoriais nas que se trataron temas relativos á situación sanitaria dos montes galegos. Da información recadada nestas reunión ofrécese a continuación un resumo que permite avaliar a incidencia das principais patoloxías que afectan aos nosos montes.

Avespiña do castiñeiro.
Os responsables da sanidade vexetal da Consellería do Medio Rural están a solicitar a autorización para a produción e solta do parasito a través da Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Estímase que en 2015 poderán comezarse os tratamentos mediante loita biolóxica.

Cancro do castiñeiro.
As autoridades da sanidade vexetal da Consellería do Medio Rural informan dos bos resultados obtidos cos tratamentos feitos nos soutos de castiñeiro mediante cepas hipovirulentas, inda que expertos que traballan en comarcas afectadas non comparten totalmente esta opinión.

A Consellería pretende expandir os tratamentos á maioría das zonas produtoras durante o 2015. Os representantes do sector manifestaron que isto non é posible sen a participación directa dos produtores nos tratamento, polo que se reclama a posta no mercado destes tratamentos. A Consellería informou que no 2015 poderá comercializarse o produto e os propietarios forestais poderán realizar este tipo de tratamentos.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es