Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 58

A legalización das parcelas forestais: un problema pendente de soluciónJulio Ruiz Cagigal
Enxeñeiro técnico forestal da Asociación Forestal de Galicia

En España, pero singularmente en Galicia, un dos problemas fundamentais dos montes é o derivado da incerteza xurídica da delimitación das propiedades. Este problema conduce a unha multiplicación dos litixios polos conflitos de lindeiros, tanto entre propiedades particulares como entre montes veciñais en man común ou entre montes veciñais e propiedades particulares. O caos documental ao que hai que enfrontarse para dilucidar os verdadeiros límites, supón para os propietarios un severo desgaste anímico e, moitas veces, un custo económico inasumible.

A falta de seguridade xurídica na delimitación das propiedades forestais únese a outros problemas estruturais que dificultan o desenvolvemento rural e contribúe ao seu abandono.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es