Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 57

Jean-Louis Martres, guía e voz dos silvicultores do sur de Europa


O pasado ano faleceu en Aquitania Jean-Louis Martres. Catedrático de Dereito Internacional pola Universidade de Burdeos, presidiu durante máis de 20 anos a Unión de Silvicultores do Sur de Europa, ao mesmo tempo que dirixía o Sindicato de Silvicultores de Aquitania, unha das máis antigas organizacións de propietarios forestais de Europa. A súa inmensa cultura, o seu coñecemento dos problemas forestais e das políticas europeas e o seu sentido universalista da foresta, dotaron aos silvicultores do sur de Europa de identidade, contribuíndo a establecer un discurso específico e una lóxica de acción sobre a política forestal que perdurarán no tempo.

Idea central no seu discurso e clave de interpretación da súa acción como líder forestal é a necesidade ineludible de conformar actores corporativos cunha clara identidade institucional. Este obxectivo programático permitiulle poñer en pé -no medio da difusa nube de silvicultores illados do Sur Atlántico de Europa- unha sorprendente rede organizativa, que lles permitiu chegar a ter unha voz propia como detentadores do recurso forestal. O primeiro paso foi un apoio xeneroso ao nacemento e consolidación das asociacións forestais de silvicultores no norte de España e particularmente en Galicia e en Portugal.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es