Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 57

Mercado da madeira en GaliciaXosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

Eucalipto. Parálise no sector. Despois dun período de relativa estabilidade no mercado do eucalipto para pasta de papel, que abrangue aproximadamente os dous últimos anos, e no que as flutuacións nos prezos da madeira de eucalipto viñan dados basicamente pola progresiva implantación da certificación forestal, no mes de abril, as principais pasteiras que operan en Galicia (Ence, Portucel e Celbi) decidiron aplicar aos seus subministradores unha baixada de 3,5 euros por tonelada. Fóra desta baixada quedan algunhas pasteiras con escasa presenza en Galicia.

A baixada do prezo da pasta de papel, cuxo descenso desde o verán pasado ata a actualidade foi de aproximadamente 14%, é a xustificación dada polas pasteiras para avalar esta baixada. Ence, pola súa parte, engade como causa adicional a redución das primas á xeración de enerxía eléctrica con madeira (coxeneración) aplicada polo Ministerio de Industria.

Por outra banda os rematantes denuncian a escasa marxe de preaviso para poder dar saída ás vendas xa asinadas cos anteriores prezos e os propietarios volven ver como despois de esforzos para mellorar a xestión forestal no monte, e en concreto o importante esforzo realizado en certificación forestal, unha baixada no prezo da madeira de eucalipto retrotrae o mercado a valores do ano 2010.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es