Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 41

Actividades de formación da AFG


Durante o pasado outono a Asociación Forestal de Galicia organizou, en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, varias actividades de formación en diferentes aspectos do eido forestal nos que participaron 350 persoas. Entre as actividades que máis éxito tiveron figuran os cursos de silvicultura de frondosas, o seminario sobre o mercado e a comercialización de madeira e as viaxes de prácticas.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es