Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 57

Novidades bibliográficas


O problema actual dos incendios forestais en Galicia
Edita: Asociación Forestal de Galicia
Ano: 2014

Este informe expón unha análise dos últimos vinte e cinco anos do problema dos incendios forestais en Galicia. Preséntase un percorrido polos feitos políticos máis determinantes deste período, recolle unha serie de reflexións desde a perspectiva dos propietarios forestais sobre os principais aspectos que inciden na situación actual dos incendios forestais en Galicia e realízanse propostas de mellora dirixidas a diminuír o risco de incendios forestais e a facer máis eficientes os recursos dedicados ao seu control.
Este documento está dispoñible na páxina web da AFG.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es