Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 42

O antigo coro da Catedral de Santiago restaurouse con madeira de castiñeiro


A partir do 25 de xullo poderase visitar a restauración do antigo coro lígneo da catedral de Santiago. O cadeirado quedará ubicado permanentemente na tribuna da igrexa de San Martiño Pinario, ó lado do taller onde nos últimos dous anos se realizou a súa restauración.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es