Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 57

Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidadeFrancisco Dans del Valle
Enxeñeiro de Montes e director da Asociación Forestal de Galicia

O verán do 2013 foi especialmente duro para algúns montes veciñais socios da AFG. O caso máis relevante foi o do monte veciñal en man común de Santa Mariña do Rosal, un monte de 1.500 ha que produce madeira de piñeiro de alta calidade, ben xestionado pola Comunidade de montes e que dá emprego a máis de quince persoas. Na noite do 23 de agosto de 2013 este monte foi arrasado por un lume mal atallado que afectou a máis de 800 ha e que comezou a 5 km fóra dos límites do monte veciñal.

A catástrofe do monte veciñal do Rosal foi o detonante para que a Xunta de Goberno da AFG decidira elaborar un informe para recoller a opinión dos propietarios forestais e demandar as melloras que pensamos deben realizarse para controlar os incendios forestais en Galicia.

Neste artigo recóllese un resumo do apartado deste informe dedicado a analizar a importancia da participación da cidadanía na prevención dos incendios forestais.

O Informe sobre a situación dos incendios forestais en Galicia que acaba de editar a AFG fai o diagnóstico do problema desde a perspectiva dos propietarios forestais galegos. Os silvicultores galegos queremos iniciar un debate aberto que poida chegar a formular unha política de Estado, compartida polos principais axentes do sector e as institucións involucrados e apoiada pola sociedade galega. No informe formúlanse propostas de mellora encamiñadas a diminuír o risco de incendios forestais e a facer máis eficientes os recursos dedicados ao control dos incendios forestais.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es