Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 56

O estado da propiedade dos bosques europeosFrancisco Fernández de Ana Magán
Presidente da AFG

Na AFG vimos demandando das autoridades forestais galegas unha maior información sobre os nosos bosques, incluíndo un inventario forestal axeitado ás nosas necesidades, para poder planear unha política forestal que responda e aproveite a nosa capacidade de produción. Interesaríanos recadar información, con maior actualización, sobre o crecemento e existencias de madeira e doutros produtos nos nosos bosques tanto aqueles xestionados pola Administración coma os de xestión privada.

Tamén é necesario ter un maior coñecemento da nosa realidade social forestal e o seu entronque co mundo que nos rodea, posto que a incidencia do bosque no medio é moi importante e afecta á maioría da poboación galega.

Con esta finalidade, analizamos os datos aportados pola Comisión da ONU para Europa e a FAO, nun estudio realizado no ano 2010 titulado Private Forest Ownership in Europe da autoría de F. Schmithiisen e F. Hirsch.

Para desenvolver este importante traballo pediuse a colaboración de 38 gobernos europeos mais soamente obtivemos resposta de 23 deles coa ausencia significativa de España, Portugal, Italia, Grecia e outros países mediterráneos de menor transcendencia forestal. Por outra banda, cómpre salientar que non tódolos estados que responderon posuían información sobre a totalidade dos campos demandados, información correspondente ó período 2006-2007.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es