Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 41

Procesionaria do piñeiro

Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)
Ficha técnica extraída da Guía de plagas y enfermedades forestales del sur de Europa. IEBC-USSE, Cestas, 2002. Esta guía foi elaborada dentro do proxecto Eurosilvasur por expertos en sanidade forestal españois, portugueses e franceses.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es