Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 56

A preparación do terreo e a plantaBraulio Molina Martínez e Cristina Verde Figueiras


Dous dos factores que inciden de maneira decisiva no éxito dunha boa plantación son a preparación do terreo e a elección da planta.

A preparación do terreo
En xeral, para a plantación de calquera especie forestal cómpre eliminar primeiro a vexetación de competencia existente na parcela a repoboar. É preciso aclarar que cando se trate de terreos procedentes de concentración parcelaria forestal ou de repoboacións feitas tras unha corta, non se deben deixar árbores adultas polo medio. Esta práctica, moi apreciada por algúns silvicultores galegos, non ten fundamento nin futuro ningún, sobre todo cando quedan espalladas pola parcela mesturadas coa planta nova. Estas plantas adultas van supoñer un estorbo para as boas prácticas silvícolas que hai que levar a cabo na plantación, dobran o fuste das novas plantas pola busca de luz e finalmente vai haber que extraelas, supoñendo, non só un custo engadido, se non tamén un risco para a planta nova.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es