Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 41

A prevención de riscos laborais nas actividades silvícolas

Comunidades de montes veciñais

Manuel Pazos Lamoso


Co presente artigo preténdense dar a coñecer as obrigas legais en materia de prevención de riscos laborais que teñen que ter en conta as empresas de traballos forestais e as xuntas reitoras das comunidades de montes que dispoñan de traballadores ao seu cargo.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es