Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 56

Consideracións sobre o 4º Inventario Forestal de GaliciaFrancisco Dans del Valle
Enxeñeiro de Montes. Director da AFG

A realidade forestal avalíase a través do tempo a partir da información proporcionada polos Inventarios Forestais Nacionais. Os inventarios realízanse cada dez ou quince anos en todas as Comunidades Autónomas. No ano 2009 realizouse a toma de datos no campo e no 2012, separado doce anos respecto do anterior inventario, publicouse o cuarto inventario forestal de Galicia (IFN IV). Os datos son públicos e preséntanse desagregados a escala provincial e rexional.

Os inventarios forestais están fundamentalmente orientados a coñecer as características silvícolas das masas forestais, en particular as superficies que ocupan as diferentes formacións forestais, as existencias en madeira que albergan os montes e os seus crecementos. A comparación cos datos dos inventarios anteriores permite coñecer con precisión a evolución do monte galego a través do tempo.

Non obstante e a pesar da demanda xeneralizada dos silvicultores, estes inventarios non entran noutros aspectos que, no caso de Galicia, resultan determinantes. Así, os datos relativos á propiedade forestal son irrelevantes e a relación da información inventarial cos diferentes tipos de propiedade e de xestión existentes en Galicia non se elabora, facendo imposible efectuar unha análise real do manexo dos montes galegos.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es