Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 41

Os danos de animais nas plantacións forestais (II)Braulio Molina Martínez
Enxeñeiro de Montes

A dependendo da especie empregada e o nivel de desenvolvemento da planta, poden resultar destruídas pola incursión do gando. A escaseza de áreas de bo pasto para a gandería en réxime extensivo leva a que calquera oportunidade que teñan de acudir a cultivos agrícolas ou forestais sexa aproveitada, principalmente cando setrata de reses sen a vixiancia rigorosa dun pastor ou soltas en liberdade. O propio cultivo, as hervas que alí nacen ou o brote tenro da vexetación leñosa rozada, son razóns para a atracción dos herbívoros domésticos que non estean sometidos ó control dos seus donos.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es