Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 53

A AFG e o Concello de Vilalba asinan un convenio de colaboración en materia de biomasa


No transcurso da XXIV Asemblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia asinouse un convenio de colaboración entre o Concello de Vilalba e máis a AFG para desenvolver o uso enerxético da biomasa forestal que producen os montes de Vilalba. O Concello de Vilalba ten un gran interese en desenvolver o sector da biomasa e está impulsando varias iniciativas de plantas térmicas en distintas instalacións do Concello.

De maneira especial, esta colaboración terá como fin prioritario o desenvolvemento de tarefas de asesoría, de organización de actividades formativas e de divulgación, de fomento da organización dos produtores, de avaliación e seguimento do recurso e de promoción de iniciativas para a utilización de biomasa forestal e para instalacións de plantas e centros de consumo de biomasa, así como de actividades de optimización da produción dos recursos dos montes.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es