Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 53

A Asociación Forestal de Galicia celebou a súa XXIV Asemblea Xeral en Vilalba


O 19 de xuño celebrouse en Vilalba a XXIV Asemblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia. O acto de apertura foi presidido polo alcalde de Vilalba, Gerardo Criado Guizán.

No transcurso da asemblea presentouse o informe económico: balance de situación e conta de resultados do exercicio 2009, o orzamento para o ano 2010, así como o informe de actividades do ano 2009.

Asemade durante o seu transcurso aprobáronse catro resolucións:

  • Resolución nº 1 relativa ao proxecto de Lei de Augas de Galicia
  • Resolución nº 2 relativa á Lei de Montes de Galicia
  • Resolución nº 3 relativa aos montes gravemente afectados pola praga do goniptero
  • Resolución nº 4 relativa á mellora da Lei de prevención de incendios forestais de Galicia

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es