Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 53

Jesús Rodríguez Álvarez
Presidente de ENERXIL


Jesús Rodríguez leva vinculado aos montes veciñais en man común da súa parroquia de nacemento, Piñeiro no concello de Tomiño (Pontevedra), máis de 20 anos. Durante este tempo ocupou distintos cargos en sucesivas Xuntas Reitoras, sendo na actualidade o vicepresidente da comunidade de montes e vocal da Xunta de Goberno da AFG.

Jesús é empresario do sector eléctrico na súa vida privada e sempre tivo un especial interese polo desenvolvemento das enerxías renovables. Este interese propiciou que a súa comunidade xunto con outras comunidades de montes veciñais de Pontevedra promovesen, co apoio da AFG, a constitución da Mancomunidade de Produtores de Biomasa Forestal Primaria do Sur de Galicia: ENERXIL

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es