Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 52

Novidades bibliográficas


Aproveitamento de biomasa forestal primaria en montes veciñais do sur de Pontevedra. Caderno divulgativo
Enerxil -mancomunidade que agrupa 55 comunidades de montes do sur da provincia de Pontevedra co obxectivo principal de desenvolver o aproveitamento da biomasa forestal primaria- presenta neste caderno o proxecto piloto de extracción de biomasa forestal primaria para o seu uso enerxético do que é promotora. Este proxecto foi desenvolvido durante o ano 2009 ao abeiro dunha orde de axudas da Consellería do Medio Rural. O caderno tamén inclúe un compendio básico dos termos, maquinaria e procesos de aproveitamento enerxético do recurso biomasa forestal primaria.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es