Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 52

A Asociación Forestal de Galicia celebrou a súa XXIII asemblea xeral na Estrada


O 20 de xuño celebrouse na Estrada a XXIII Asemblea Xeral da Asociación Forestal de Galicia onde entre outros asuntos se presentou o informe económico: balance de situación e conta de resultados do exercicio 2008, o orzamento para o ano 2009 e o informe de actividades do ano 2008.

Durante a asemblea tamén se abordaron varios asuntos de gran interese para os socios entre os que destacou a situación de crise do mercado da madeira.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es