Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 52

A AFG coa certificación forestal PEFC


O sistema de certificación forestal PEFC é un sistema polo que unha terceira parte independente certifica que o manexo dun monte se realiza de forma sostible. Dentro do sistema PEFC, hai varias modalidades de certificación: certificación individual, de grupo e rexional. Para os propietarios de montes de particulares, a AFG está promovendo a certificación PEFC rexional por ser a máis viable desde un punto de vista económico.

A AFG encárgase de facilitar o proceso da certificación forestal, elaborando a documentación técnica necesaria e facendo todos os trámites administrativos.

Algunhas das vantaxes de ter un monte certificado son as seguintes:
• Poder vender madeira certificada no mercado.
• Facilidade para o manexo do monte ao contar cun plan de xestión.
• Prioridade na solicitude de axudas públicas.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es