Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 52

O gasoduto arrasa os montesJosé Manuel Pose Silvariño
Propietario forestal

O propietario de terreos forestais raras veces pode estar tranquilo pola integridade da súa propiedade. Os terreos forestais son a miúdo espazos cobizados para o paso de todo tipo de condutos que, ao abeiro da declaración de utilidade pública, arrasan co voo e co chan sen encomendarse máis que á lexislación que os ampara. Pero, inda que non sempre sucede, a lexislación ás veces tamén ampara os dereitos dos propietarios.

O caso que agora se aborda é o do gasoduto Abegondo-Sabón e ramal á central de ciclo combinado de Meirama ao seu paso polos concellos de Carral e Cerceda, que no seu trazado, en vez de optar pola opción máis axeitada de afectar a dous propietarios (un deles é a mina de Limesa que por outra parte é o único cliente que ten Reganosa no ramal nomeado), optaron por un trazado que afecta a uns 60 propietarios de montes arborados cunha media de pendentes do 60%. Casualmente nos terreos da mina por onde podería discorrer o gasoduto, está previsto que se constrúa un polígono industrial, un centro deportivo, un campo de golf e un peirao deportivo, entre outras cousas, nuns terreos que no seu tempo foran expropiados para a mina e que agora serán recualificados sen que os seus anteriores donos se vexan beneficiados polo cambio.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es