Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 52

O mercado da madeira toca fondoXosé Covelo Míguez
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

A crise económica durante o pasado ano 2009 supuxo un grave prexuízo para o propietario, os serradoiros e en xeral para todo o sector forestal. Desgraciadamente, o máis probable é que a situación siga sendo difícil ao longo do 2010. Acabamos de pasar un ano que se caracterizou pola parálise do mesmo cerne da industria madeireira en Galicia e en xeral en toda Europa. Este foi o ano das perdas ocasionadas polo Klaus e polo excedente de madeira que lle supuxo ao mercado. Afortunadamente na actualidade esta madeira está na súa maioría cortada e procesada.

Outra característica do 2009 foi a importante perda adquisitiva do propietario forestal con respecto ás vendas de madeira. Nalgúns casos ata se chegaron a ofrecer prezos por tonelada que apenas chegaban aos 5 €/t. A peor parte levouna a madeira de maiores dimensións de piñeiro, ou sexa, a que tradicionalmente posúe maior valor no mercado.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es