Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 51

A investigación forestal en Galicia (II)

Os retos e as demandas do sector

Francisco Fernández de Ana Magán e
Francisco Dans del ValleA partir dos grandes obxectivos de investigación, cumpre que os axentes do sector definan e precisen as súas demandas concretas e prioridades, nas que os investigadores aportarían o deseño dos programas coas metodoloxías a empregar xunto coas necesidades en investigación básica.
Con este fin sería importante crear, no marco da Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega, un órgano impulsor e artellador da investigación forestal galega onde estiveran representados os actores do sector; este órgano coordinaría aos investigadores e marcaría en boa medida as liñas, a curto, medio e longo prazo, que o sector precisa mellorar ou resolver.
Tomando en consideración os retos aos que se enfronta na actualidade o monte galego, indícanse a continuación algunhas das principais liñas de investigación no eido forestal.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es