Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 42

Os montes na nova Directiva europea sobre comercio de emisións de gases de efecto invernadoiroMª Jesús Garea Lodeiro
Técnica da Fundación Galicia-Europa

O Parlamento Europeo, a proposta da súa Comisión de medio ambiente, deixa fóra do mercado de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro ós invetimentos en creación de bosques.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es