Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 49

Reforma do Imposto de Sucesións

Incidencia nas herdanzas e doazóns de montes
A principios de ano, a Xunta de Galicia anunciou a reforma do Imposto de Sucesións que entrará en vigor en setembro de 2008. A reforma galega ven a sumarse a outras xa emprendidas en distintas comunidades autónomas (CC.AA.).

A AFG tivo acceso a este borrador de proxecto de lei e o presidente de honor da AFG, Fernando Molina, fixo un informe no que analiza o impacto da súa aplicación nos montes. Á espera de dispor do texto definitivo desta reforma, presentase un resumo no que se indica a situación actual e os principais trazos do novo imposto no que afecta aos montes.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es