Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 49

Xornada sobre Bosques e Imposto de Sucesións


A Unión de Silvicultores do Sur de Europa en colaboración co Sindicato de Silvicultores de Aquitania celebrou unha xornada técnica para analizar a forma na que afecta o Imposto de Sucesións aos propietarios forestais en distintas zonas de Europa. A xornada celebrouse en Baiona-Francia o pasado 15 de febreiro e contou coa participación de expertos e silvicultores de Aquitania, Poitou- Charentes, Portugal, Navarra, País Vasco, Castilla-León, Noruega e Suecia.

A AFG presentou unha ponencia sobre o Imposto de Sucesións en Galicia elaborada por Fernando Molina en colaboración co equipo técnico da AFG. A ponencia foi lida polo seu fillo Fernando e á xornada acudiu en representación da AFG o director, Francisco Dans.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es