Asociación Forestal de Galicia          

 

Artigo
Revista O Monte Nº 42

USSE: política de Desenvolvemento Rural Sostible

Reflexións da Unión de Silvicultores do Sur de Europa
Os propietarios forestais, desde sempre, xestionaron e coidaron os montes, creando e cultivando o campo, é dicir, as paisaxes e o medio ambiente; tamén contribuíron a manter a calidade da auga, á protección dos solos contra a erosión, etc. Todas estas contribucións ó benestar dos pobos foron feitas gratuitamente polos propietarios forestais. Desde este punto de vista son, xunto cos agricultores, os únicos protagonistas reais do medio ambiente: sen eles, sen a súa participación activa, nada sería posible.

Búsqueda de artigos

- Todos os artigos
- Buscar artigos que conteñan:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es